skip to Main Content

Below is a list of teachers who have contributed or are currently teaching our Islamic courses:

Full Time Staff

Muhammad Muzakkir Bin Md Ahzman
– Dip. Syariah Islamiyyah, Kolej Universiti Islam Melaka
– Sijil Thanawi Empat (STE) – Madrasah Al-Arabiah Al-Islamiah

– Sijil Tauliah Guru Quran Kaedah Al-Hira’, Pusat Pembelajaran Al-Hira’, Malaysia.

Nur Suhailah Binte Watib
– B.A Syariah, Universiti Al-Azhar, Mesir.
– Ijazah Sanad 10 Qiraat, Mesir.
– Ijazah Hafalan 30 Juzuk Quran @ Darul Huffaz & Mesir.

Suliza Binti Sulaiman
– B.A Syariah, Universiti Al-Azhar, Mesir.
– Ijazah Sanad Qiraat Riwayat Hafs, Mesir.
– Sijil Tauliah Guru Quran Kaedah Al-Hira’, Pusat Pembelajaran Al-Hira’, Malaysia.

Zarifah Binte Abdul Rahman
– B.A Usuluddin (Hadith), Universiti Al-Azhar, Mesir.
– Ijazah Sanad Qiraat ‘Ashim Riwayat Hafs Wa Syu’bah, Mesir.
– Sijil Tauliah Guru Quran Kaedah Al-Hira’, Pusat Pembelajaran Al-Hira’, Malaysia.

Za’iem Al-Hadi Bin Sallim
– Pengasas & Pengarah Al-Hadi Academy (F.K.A. CeramahIslam.com)
– Dip. Syariah Islamiyyah, Kolej Universiti Islam Melaka.

– Dip. Business, Temasek Polytechnic.
– Sijil Khatam Tahfiz Quran 30 Juzuk, Darul Quran Singapura.
– Pengajian Bahasa Arab di Kaherah, Mesir.
– Sijil Tauliah Guru Quran Kaedah Al-Hira’, Pusat Pembelajaran Al-Hira’, Malaysia.


Part Time/Ad Hoc Teachers

Ahmad Nafis Bin Mohammed Roslan
– B.A Syariah, Universiti Al-Azhar, Mesir.

Muhammad Fadhlullah Bin Daud
– B.A Syariah, Universiti Al-Azhar, Mesir.

Muhammad Hafizd Bin Abdul Wahab
– Madrasah Al-Junied Al-Islamiyyah 1998-2003
– Syariah, Ma’had Tahzeeb Wat Ta’leem Damsyiq, Syria 2005-2009.
– Ijazah Sanad Qiraat ‘Ashim Riwayat Hafs Wa Syu’bah dan Riwayat Warsy, Mesir.

Nasibah Binte Abdul Hamzah
– Usuluddin (Tafsir), Al-Azhar, Mesir
– Ijazah Sanad Qiraat Riwayat Hafs & Warsh, Mesir.

Nur Shafiqah Binte Zainal
– B.A. Syariah & Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
– Dip. Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat, Darul Quran, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Muhammad Ma’az Bin Sallim
– M.A Fiqh & Usul Fiqh, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM)
– B.A Syariah, Universiti Al-Azhar, Mesir.

Last updated: 28th Feb 2020
Back To Top