skip to Main Content
(+65) 9775-5552 info@alhadi.sg

Below is a list of teachers who have contributed or are currently teaching our Islamic courses:

Full Time Staff

Muhammad Muzakkir Bin Md Ahzman
– Dip. Syariah Islamiyyah, Kolej Universiti Islam Melaka
– Sijil Thanawi Empat (STE) – Madrasah Al-Arabiah Al-Islamiah

– Sijil Tauliah Guru Quran Kaedah Al-Hira’, Pusat Pembelajaran Al-Hira’, Malaysia.

Nur Suhailah Binte Watib
– B.A Syariah, Universiti Al-Azhar, Mesir.
– Ijazah Sanad 10 Qiraat, Mesir.
– Ijazah Hafalan 30 Juzuk Quran @ Darul Huffaz & Mesir.

Suliza Binti Sulaiman
– B.A Syariah, Universiti Al-Azhar, Mesir.
– Ijazah Sanad Qiraat Riwayat Hafs, Mesir.
– Sijil Tauliah Guru Quran Kaedah Al-Hira’, Pusat Pembelajaran Al-Hira’, Malaysia.

Zarifah Binte Abdul Rahman
– B.A Usuluddin (Hadith), Universiti Al-Azhar, Mesir.
– Ijazah Sanad Qiraat ‘Ashim Riwayat Hafs Wa Syu’bah, Mesir.
– Sijil Tauliah Guru Quran Kaedah Al-Hira’, Pusat Pembelajaran Al-Hira’, Malaysia.

Za’iem Al-Hadi Bin Sallim
– Pengasas & Pengarah Al-Hadi Learning Centre (F.K.A. CeramahIslam.com)
– Dip. Syariah Islamiyyah, Kolej Universiti Islam Melaka.

– Dip. Business, Temasek Polytechnic.
– Sijil Khatam Tahfiz Quran 30 Juzuk, Darul Quran Singapura.
– Pengajian Bahasa Arab di Kaherah, Mesir.
– Sijil Tauliah Guru Quran Kaedah Al-Hira’, Pusat Pembelajaran Al-Hira’, Malaysia.


Part Time/Ad Hoc Teachers

Ahmad Nafis Bin Mohammed Roslan
– B.A Syariah, Universiti Al-Azhar, Mesir.

Muhammad Fadhlullah Bin Daud
– B.A Syariah, Universiti Al-Azhar, Mesir.

Muhammad Hafizd Bin Abdul Wahab
– Madrasah Al-Junied Al-Islamiyyah 1998-2003
– Syariah, Ma’had Tahzeeb Wat Ta’leem Damsyiq, Syria 2005-2009.
– Ijazah Sanad Qiraat ‘Ashim Riwayat Hafs Wa Syu’bah dan Riwayat Warsy, Mesir.

Nasibah Binte Abdul Hamzah
– Usuluddin (Tafsir), Al-Azhar, Mesir
– Ijazah Sanad Qiraat Riwayat Hafs & Warsh, Mesir.

Nur Shafiqah Binte Zainal
– B.A. Syariah & Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
– Dip. Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat, Darul Quran, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Muhammad Ma’az Bin Sallim
– M.A Fiqh & Usul Fiqh, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM)
– B.A Syariah, Universiti Al-Azhar, Mesir.

 

Past Part-Time Teachers

Anisah Binte Mohamed Noordeen
– B.A Qiraat, Maahad Qiraat Fatayat Mansoura, Mesir.
– Dip. Tahfiz Darul Quran, JAKIM.

Ali Imran Bin Abdul Kadir
– Dip. Syariah Islamiyyah, Kolej Universiti Islam Melaka.
– Sijil Thanawi Empat (STE) – Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiah
– Sijil Tauliah Guru Quran Kaedah Al-Hira’, Pusat Pembelajaran Al-Hira’, Malaysia.

Mardhiah Binti Abdul Malek
– Ijazah Hafalan 30 Juzuk Quran, Maahad Tahfiz Al-Quran Batu Berendam, Melaka, Malaysia.
– Sijil Tauliah Guru Quran Kaedah Al-Hira’, Pusat Pembelajaran Al-Hira’, Malaysia.

Maryam Binte Munain
– B.A Syariah Islamiah, Universiti Al-Azhar, Mesir.
– Ijazah Sanad Qiraat Hafs & Warsh, Mesir.

Muhammad Eqbal bin Affandi
– B.A Usuluddin (Dakwah), Universiti Al-Azhar, Mesir.
– Ijazah Sanad Qiraat Hafs, Mesir.

Muhammad Fadhli Bin Hussain
– Sijil Pengajian Al-Quran & Sijil Ilmu Tajwid Rasm Uthmani, Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri
– Pengiktirafan Guru Al-Quran Metode Qiraati & QTRS.

Mohammad Irwan Shah Bin Sudiman
– B.A Syariah, Universiti Al-Azhar, Mesir.

Muhammad Saiful ‘Adli Bin Ayob
– B.A. Pendidikan (Pengajian Islam & Bahasa Arab), Universiti Kuwait
– M.A. Pengajian Islam Silang Disiplin, Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Muhammad Nuzaihan Bin Hamdan
– B.A Syariah, Universiti Kuwait.
– M.A Islamic Banking, Finance and Management from Loughborough University, United Kingdom.

Muhammad Zuhaily Bin Md Ahzman
– B.A Usuluddin & Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
– Dip. Pengajian Islam, Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri.

Nurhazwani Binte Jalil
– B.A. Bahasa Arab, KIM.
– Dip. Pengajian Islam, Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri
– Ijazah Sanad Qiraat Riwayat Hafs, Syria & Mesir
– Pengajian Islam di Syria & Tareem, Yaman.

Nur Fathiah Binte A’bdussamad
– B.A Bahasa Arab & Sastera, Al-Azhar, Mesir
– Ijazah Khat, Mesir.

Raja Noor Hidayah Binte Raja Abd Rahman
– Dip. Syariah Islamiyyah, Kolej Universiti Islam Melaka.
– Sijil Thanawi Empat (STE) – Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiah
– Ijazah Sanad Qiraat Riwayat Hafs, Syria.
– Sijil Tauliah Guru Quran Kaedah Al-Hira’, Pusat Pembelajaran Al-Hira’, Malaysia.

Sharifah Mastura Binte Syed Idros Alkaff
– B.A Syariah, Universiti Al-Azhar, Mesir.
– Ijazah Sanad Qiraat Riwayat Hafs, Mesir.

Siti Fatimah Binte Hassan
– B.A. Usuluddin (Hadith), Universiti Al-Azhar, Mesir.
– Ijazah Sanad Qiraat Riwayat Hafs, Mesir.
– Sijil Tauliah Guru Quran Kaedah Al-Hira’, Pusat Pembelajaran Al-Hira’, Malaysia.

Last updated: 13th May 2019
Back To Top
×Close search
Search